ამინოქუელანტ მაინორსი

ფასი ქულებში: 40 ქულა
10 პროდუქტი;

GEL40

შემადგენლობა-1ლიტრი ამინოქუელანტ - მინორსი მიკროელემენტების ძირითადი ფიზიოლოგიური ფუნქციები: მცენარეს ზრდა-განვითარებისათვის ესაჭიროება მიკროელემენტები დაბალი კონცენტრაციით. მეტიც, მცენარეს სჭირდება ყველა მიკროელემენტი სწორი ფიზიოლოგიური ფუნქციონირებისათვის (სტრესის არ არსებობა)....
+
განვადებით ყიდვა
შემადგენლობა-1ლიტრი

ამინოქუელანტ - მინორსი

მიკროელემენტების ძირითადი ფიზიოლოგიური ფუნქციები:

მცენარეს ზრდა-განვითარებისათვის ესაჭიროება მიკროელემენტები დაბალი კონცენტრაციით. მეტიც, მცენარეს სჭირდება ყველა მიკროელემენტი სწორი ფიზიოლოგიური ფუნქციონირებისათვის (სტრესის არ არსებობა).

მიკროელემენტების ძირითადი ფუნქციები

 • პირდაპირ ჩართულნი არიან სტრესის წინააღმდეგ-Mn, Zn, Mo
 • ფერმენტების კომპონენტები (მეტალო-პროტეინები)-Fe, Mn
 • ფერმენტების აქტივატორები-Mn, Zn
 • ჩართულნი არიან ელექტრონების გადატანაში ფოტოსინთეზის დროს-Fe, Mn
 • ჩართულნი არიან რეპროდუქტიულ პროცესებში (ყვავილობა, დამტვერვა, გამონასკვა და სხვ.)-Mn, Zn, B
 • უჯრედის გარსისა და მემბრანის კომპონენტები-B, Zn

გამოყენების უპირატესობა:

ყველა აუცილებელი ელემენტი, მცენარეს სჭირდება გარკვეული პროპორციულობით. კონკრეტული მიკროელემენტის კონცენტრაცია ნიადაგში იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც თითოეული მიკროელემენტის თანაფარდობა სხვა ელემენტებთან. ამინოქუელანტ – მინორსი შეიცავს ფერმენტატიული ჰიდროლიზით მიღებულ ყველა აუცილებელ ამინომჟავასა და მიკროელემენტს. ეს არის ძალიან ეფექტური სტრესის კორექტორი მრავალგვარი დეფიციტის დროს. სტრესისა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ფიზიოლოგიური დარღვევები მცენარე-ში. ამას გარდა, მხოლოდ ერთი ელემენტის დეფი-ციტის კორექტირებას შეიძლება მოჰყვეს სხვა ელემენტის დეფიციტი (მაგ: რკინის დეფიციტის კორექტირებას, შეიძლება მოჰყვეს მანგანუმისა და თუთიის დეფიციტი).

დოზირება:


დამუშავების ტიპიხარჯვის ნორმა
ფოთლიდან გამოკვება2-4 მლ/1 ლ წყალში
ფერტიგაცია5-10 ლ/ჰა

შემადგენლობა:

 • თავისუფალი L-α-ამინომჟავები-5%
 • ბორი (B)-0,02%
 • სპილენძი (Cu)-0,01%
 • რკინა (Fe)-3%
 • მაგნიუმი (Mg)-0,5%
 • მანგანუმი (Mn)-1%
 • თუთია(Zn)-1%
 • მოლიბდენი (Mb)-0,0007%
 • საერთო აზოტი (N)-2,8%
 • ორგანული აზოტი (N)-1,2%

სასარგებლო ინფორმაცია