ბრავო-ქლოროტალონილი

ფასი ქულებში: 32 ქულა
10 პროდუქტი;
B011

GEL32

კულტურა:ყურძენი, პომიდორი, კარტოფილი, ხორბალი, ქერი, კიტრი, ხახვი პრეპარატული ფორმა:სუსპენზია კონცენტრატი დაავადება, მავნებელი,ნაყოფების სიდამპლე, მურა ლაქიანობა, ფიტოფტორა მოქმედი ნივთიერება:ქლოროტალონილი 500გ/ლ მწარმოებელი:syngenta, შვეიცარია შიგთავსი:1 ლიტრი მომწოდებელი და...
+
განვადებით ყიდვა
კულტურა:ყურძენი, პომიდორი, კარტოფილი, ხორბალი, ქერი, კიტრი, ხახვი
პრეპარატული ფორმა:სუსპენზია კონცენტრატი
დაავადება, მავნებელი,ნაყოფების სიდამპლე, მურა ლაქიანობა, ფიტოფტორა
მოქმედი ნივთიერება:ქლოროტალონილი 500გ/ლ
მწარმოებელი:syngenta, შვეიცარია
შიგთავსი:1 ლიტრი
მომწოდებელი და მაღაზია : ბორანი
ფართე მოქმედების სპექტრის კონტაქტური ფუნგიციდი, მკვეთრად გამოხატული
დამცავი უნარითა და ნალექების მიმართ კარგი მედეგობით. ეფექტურია მთელი რიგი
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების კომპლექსი დაავადებების წინააღმდეგ პროფილაქტიკური გამოყენების შემთხვევაში.კულტურაობიექტიხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
კარტოფილი ფიტოფტორა,ალტერნარია2.2 - 3.0
ხახვიჭრაქი3.0
პომიდორი,კიტრიფიტოფტორა,მურა ლაქიანობა,ნაყოფის სიდამპლე3.0
ხორბალი,ქერიჟანგები,ფოთლის ლაქიანობა2.0 - 2.5
ვაზიჭრაქი,ანთრაქნოზი,ნაცრისფერი სიდამპლე 2.5

სასარგებლო ინფორმაცია