ნერო

ფასი ქულებში: 25 ქულა
10 პროდუქტი;
C011

GEL25

0,05 კგ - 25 ლარი ნერო - ჰერბიციდი კულტურა: საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი მოქმედი ნივთიერება : ტრიბენურონ მეთილი 750 გ/კგ დაავადება: ფართოფოთლოვანი სარეველების წინააღმდეგ აღმოცენების შემდგომ გამოყენების სელექტიური ჰერბიციდი ფართოფოთლიანი სარეველების...
+
განვადებით ყიდვა

0,05 კგ - 25 ლარი

ნერო - ჰერბიციდი

კულტურა: საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი

მოქმედი ნივთიერება: ტრიბენურონ მეთილი 750 გ/კგ

დაავადება: ფართოფოთლოვანი სარეველების წინააღმდეგ

აღმოცენების შემდგომ გამოყენების სელექტიური ჰერბიციდი ფართოფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ ჰერბიციდი ფართოფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად ხორბლისა და ქერის ნათესებში.

მოქმედების მექანიზმი:

ნერო წარმოადგენს სისტემურ ჰერბიციდს ფართეფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად მათ აღმოცენების შემდგომ პერიოდში. პრეპარატი სწრაფად იჭრება სარეველას ქსოვილში და გადაადგილდება მის ზრდის წერტილებისკენ. მგრძნობიარე სარეველების ზრდა ჩერდება დამუშავებიდან 2-3 საათში. პრეპარატის მოქმედების ხილული სიმპტომების გამოვლენა ხდება დამუშავებიდან 5-10 დღის შემდეგ, ხოლო სარეველების სრული განადგურება ხდება 12-18 დღის შემდეგ. პრეპარატის მოქმედება იზრდება თბილი და ტენიანი ამინდების დროს, ხოლო ცივი და გვალვიანი ამინდების დროს ნელდება.

მგრძნობიარე სარეველები:

ყაყაჩო, ბოლოკურა, გვირილა, მინდვრის მდოგვი, შავი მდოგვი, ქუთქუთა, ნარშავი, ჟუნჟრუკი, ჭინჭარი, ჯიჯილაყა, წიწმატურა, თათაბო, ძაღლყურძენა, ხებალახა, ნემსიწვერა, პიტნა, ღორის ბირკა, ქინძარა, ქვათესლა, ყანის ჭლექი, ნაცარქათამა, ღიჭა, ირაგა, გონგოლა და სხვა.

უპირატესობები:

  • ნეროს გამოყენება შესაძლებელია დაბალ ტემპერატურაზე +40C-დან;
  • გამოიყენება 2-3 ფოთლის ფაზიდან დათავთვებამდე;
  • არ იწვევს სტრესს, არ ახდენს უარყოფით გავლენას კულტურის განვითარებაზე;


სასარგებლო ინფორმაცია