ბროწეულის ნერგები

ფასი ქულებში: 10 ქულა
773 პროდუქტი;

GEL10

შეკვეთილი ნერგის ფასი ერთეულის ფასი (ლარი) 10-40ცალი 5 41-100 4.5 101-1000 4 ყვავილობს მაის-აგვისტოში. ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ნოემბერში. დამტვერვა ჯვარედინია. ბროწეული ნიადაგისადმი ნაკლებმომთხოვნია, კარგად ხარობს ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ, ღრმა თიხნარ ნიადაგებზე...
+
განვადებით ყიდვა
შეკვეთილი ნერგის ფასიერთეულის ფასი (ლარი)
10-40ცალი5
41-1004.5
101-10004
ყვავილობს მაის-აგვისტოში. ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ნოემბერში. დამტვერვა ჯვარედინია. ბროწეული ნიადაგისადმი ნაკლებმომთხოვნია, კარგად ხარობს ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ, ღრმა თიხნარ ნიადაგებზე ბროწეული უხვ და მაღალხარისხოვან მოსავალს ცხელი და მშრალი ჰავის პირობებში იძლევა. სავეგეტაციო პერიოდში იგი მოითხოვს აქტიურ ტემპერატურათა დიდ რაოდენობას. აღმოსავლეთ საქართველოში – ვეგეტაციის დაწყებიდან ყვავილობის დაწყებამდე პერიოდი გრძელდება 60 დღემდე, ნაყოფის დამწიფებამდე პერიოდი შეადგენს 193 დღეს, ხოლო დასავლეთ საქართველოში შესაბამისად 56 და 208 დღე. დარგვისას უნდა გაითვალისწინოთ, რამდენად შეესაბამება ჯიშობრივი მონაცემები – თქვენი ნაკვეთის ნიადაგურ და კლიმატურ პირობებს.


ბროწეული სინათლის მოყვარულია, არ უყვარს ჩრდილი და ქარი.

დარგვისთვის თხრიან 60 X 60 X 60 სმ -ზე ორმოს, ორმოს ფსკერზე (15 სმ-მდე) ყრიან ამოთხრილი ნიადაგის ზედა ფენას და შემდეგ გადამწვარ ნაკელში შერეულ მიწას. ნერგის დარგვის სიღრმე 7-10 სმ-ია, ასეთ შემთხვევაში კარგად ვითარდება დამატებითი ფესვები. დარგვისას დატკეპნეთ, რომ გამოიდევნოს ჰაერი.

დარგვის სქემა 5 X 4 მ, 5 X 3 მ, 4 X 3 მ

სასარგებლო ინფორმაცია