ხახვის თესლი-სამანტა F1

ფასი ქულებში: 629 ქულა
1 პროდუქტი;
C011

GEL629

250 000 ც. - 628.5 ლარი საერთო მახასიათებლები: • მწიფობის ვადა: საშუალო-საგვიანო • ბოლქვის ფორმა: მომრგვალო • ბოლქვის ზომა: საშუალოდან მსხვილამდე • თესვის ნორმა: 1,0-1,25 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე უპირატესობა: ესპანური ტიპის პლასტიური ჰიბრიდი, გამძლე სტრესის და არახელსაყრელი პირობების...
+
განვადებით ყიდვა

250 000 ც. - 628.5 ლარი

საერთო მახასიათებლები:

• მწიფობის ვადა: საშუალო-საგვიანო
• ბოლქვის ფორმა: მომრგვალო
• ბოლქვის ზომა: საშუალოდან მსხვილამდე

• თესვის ნორმა: 1,0-1,25 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

უპირატესობა:
ესპანური ტიპის პლასტიური ჰიბრიდი, გამძლე სტრესის და არახელსაყრელი პირობების
მიმართ. ღერო მძლავრები და სწორმდგომებია, კარგი ცვილისებური ნაფიფქით. ბოლქვები
აგროვებენ საკმარისი რაოდენობის მშრალ ნივთიერებას, რაც წარმოადგენს აუცილებელ
პირობას ხარგრძლივი შენახვისათვის 7-8 თვის განმავლობაში. ინვითარებს 3-4 დამცავ
ქერცლს კაშკაშა ინტენსიური ბრინჯაოსფერი შეფერვით. ჰიბრიდი გამოსადეგია მოსავლის

მექანიზირებული აღებისათვის.

სასარგებლო ინფორმაცია