კალათეა

ფასი ქულებში: 41 ქულა
4 პროდუქტი;
G011

GEL41

კალათეა ძნელად იზრდება, მაგრამ თუ სათანადო პირობებს შეუქმნით, თქვენს ბინას დიდი ხნით დაამშვენებს. კალათეას მთავარი მომხიბვლელობა მისი ფოთლებია. ფოთლების ზედაპირი ორიგინალურადაა მოხატული და დაძარღვული, ზურგი კი კონტრასტულად მუქია.
+
განვადებით ყიდვა

კალათეა ძნელად იზრდება, მაგრამ თუ სათანადო პირობებს შეუქმნით, თქვენს ბინას დიდი ხნით დაამშვენებს.

კალათეას მთავარი მომხიბვლელობა მისი ფოთლებია. ფოთლების ზედაპირი ორიგინალურადაა მოხატული და დაძარღვული, ზურგი კი კონტრასტულად მუქია.

სასარგებლო ინფორმაცია