ჰოსტა

ფასი ქულებში: 30 ქულა
8 პროდუქტი;
G011

GEL30

ჰოტსა - ლაამზი მრვალაასკუნუვონაი მცნერაეა შრშონასიბეთრა ოჯხადინა. ის მევყვალიოეაბში ფაოსბს თაივსი ულმაზასეი ფოლთბეთი, როლმბეიც სიალამეზს ყივნბემადე ინრაუჩენსბ.ამ მრვალალწაინ დეოკარიტულ მცნერაეს ჩრიდშლიც შეძუილა გაახერაბ, ისე რომ რადმნემიე წლის გამნვაოლაბში არ გაადრიოგს.ივინისადნ სეტქმერბმაედ,...
+
განვადებით ყიდვა

ჰოტსა - ლაამზი მრვალაასკუნუვონაი მცნერაეა შრშონასიბეთრა ოჯხადინა. ის მევყვალიოეაბში ფაოსბს თაივსი ულმაზასეი ფოლთბეთი, როლმბეიც სიალამეზს ყივნბემადე ინრაუჩენსბ.ამ მრვალალწაინ დეოკარიტულ მცნერაეს ჩრიდშლიც შეძუილა გაახერაბ, ისე რომ რადმნემიე წლის გამნვაოლაბში არ გაადრიოგს.ივინისადნ სეტქმერბმაედ, მას არმოტალუი თერთი ან იაასნმსიეფრი ყვვალიბეი ამვშნებეს.

სასარგებლო ინფორმაცია