გლიფოვიტი

ფასი ქულებში: 15 ქულა
10 პროდუქტი;

GEL15

1ლ- 15ლარი 5ლ-12ლარი 20ლ-10ლარი აღმოცენების შემდეგ გამოსაყენებელი ტოტალური მოქმედების სისტემური ჰერბიციდი მრავალწლიანი (ღიჭა,ხვართქლა, ჭანგა და ა.შ.) და ერთწლიანი, მ.შ. საკარანტინო სახეობების, სარეველების გასანადგურებლად. მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი, 480 გ/ლ,...
+
განვადებით ყიდვა

1ლ- 15ლარი

5ლ-12ლარი

20ლ-10ლარი

აღმოცენების შემდეგ გამოსაყენებელი ტოტალური მოქმედების სისტემური ჰერბიციდი მრავალწლიანი (ღიჭა,ხვართქლა, ჭანგა და ა.შ.) და ერთწლიანი, მ.შ. საკარანტინო სახეობების, სარეველების გასანადგურებლად.


მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი, 480 გ/ლ, მჟავურ ეკვივალენტში 360 გ/ლ.

პრეპარატის ფორმა:ხსნადი კონცენტრატი.

ქიმიური ჯგუფი:გლიცინი.

თავსებადობა:პრეპარატის მოქმედების ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით სამუშაო ხსნარში დაუმატეთ მიმწებებელი ტანდემი ან აზოტიანი სასუქების ხსნარი სამუშაო ხსნარის 5-10% ოდენობით.


მოქმედების მექანიზმი: ტოტალური მოქმედების სისტემური ჰერბიციდი. მოქმედი ნივთიერება წარმოადგენს ფერმენტური სისტემის, რომელსაც ექვემდებარება არომატული ამინომჟავების სინთეზი, ინჰიბიტორს. მცენარეში მოხვედრილი პრეპარატი მიწისზედა ნაწილიდან გადაადგილდება ფესვთა სისტემაში და იწვევს ფერმენტური სისტემის ბლოკირებას, რაც იწვევს სარეველების დაღუპვას.

მოქმედების სპექტრი. ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები.
კულტურა
პრეპარატის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰახარჯვის ნორმა (მლ) 10ლ წყალზე
დამუშავების წესი,დრო
ანეული და მინდვრები, რომლებზეც დაითესება მარცვლოვანი, სიმინდი, მზესუმზირა, სოია, რაფსი, ბოსტნეული კულტურები კარტოფილი, ბაღჩეულები გაზაფხულზე და შემოდგომაზე წინამორბედის აღების შემდეგ3.0 - 4.0150 - 200გაზაფხულზე ვეგეტაციის პერიოდში სარეველების შესხურებით დამუშავება, დათესვამდე 2 კვირით ადრე (შესხურებამდე გამორიცხული უნდა იყოს ყოველგვარი მექანიკური დამუშავება, ადრე საგაზაფხულო ტენიანობის შენარჩუნების გარდა) და 7-10 დღით ადრე კულტურის აღმონაცენის გამოჩენამდე
ხილ – კენკრეულის ნარგაობა, ვაზი, ციტრუსები, კაკალი4.0 - 8.0
200 - 400ვეგეტაციის პერიოდში სარეველების მწკრივთშორისი შესხურება (5-15 სმ) (გამორიცხული უნდა იყოს მოხვედრა ხის ტანზე და ტოტებზე, და ვაზზე)
არა ს\მ დანიშნულების მიწები (გზის პირები, პარკები, რკინიგზის ყრილი, ელექტრო–გადაცემის ხაზები,და ა.შ.)4.0 - 6.0
200 - 300ვეგეტაციის პერიოდში სარეველების შესხურება (5-15 სმ)
ტყის მეურნეობა (სანერგეები)3.0 - 6.0
150 - 300
წკრივთშორისი შესხურება ლებანის ფაზაში სარეველების 10-15 სმ სიმაღლემდე (გამორიცხული უნდა იყოს მოხვედრა ხის ტანზე)


სეზონში დამუშავების მაქსიმალური ჯერადობა — 1 (2 საჭიროების შემთხვევაში). ლოდინის პერიოდი ბოლო დამუშავებიდან მოსავლის აღებამდე არ არის დადგენილი. დესიკაციის ჩატარებისას – 14 დღეღამე.

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 150-200 ლ/ჰა; 2,0-2,5 л/მეასედზე. მიწისზედა შესხურება ჰერბიციდის სახით 150-200 ლ/ჰა; 1,5-2,0 ლ/მეასედზე; სამუშაო ხსნარის მოსამზადებლად შემასხურებლის ავზს ავსებენ სუფთა წყლით მოცულობის 1/3–ზე შერევის ჩართულ რეჟიმში და უმატებენ პრეპარატს გამოთვლილი საჭირო რაოდენობით; ავზში უმატებენ წყალს მოცულობის სრულ გავსებამდე. შესხურების დროს შერევის რეჟიმი უნდა იქნეს ჩართული იმისთვის, რომ სამუშაო ხსნარი გამოვიდეს ერთგვაროვანი. გლიფოვიტის გამოყენება მიზანშეწონილია სარეველების აქტიური ვეგეტაციის პერიოდში: სარეველების სიმაღლე 10-15 სმ–მდე, ან 3-5 ფოთლის ფაზაში. ნუ ჩაატარებთ ნიადაგის დამუშავებას 7-10 დღის განმავლობაში ჰერბიციდის შეტანამდე და შეტანის შემდეგ. არ არის რეკომენდებული გამოყენება 12°С-ზე ნაკლებ ან 25°С-ზე მაღალ ჰაერის ტემპერატურაზე. ნუ ჩაატარებთ შესხურებას თუ სარეველა იმყოფება სტრესულ მდგომარეობაში. შესხურების ჩატარების შემდეგ წვიმის არარსებობა 5 საათის განმავლობაში – არის აუცილებელი პირობა მაქსიმალური შედეგების მისაღებად, პირიქით შემთხვევაში ეფექტურობა არსებითად იკლებს.


რეკომენდაცია მრავალწლიანი სახეობების ფესვიანი სარეველების (ღიჭა,ხვართქლა და ა.შ.) მთლიანად განადგურებისათვის მიზანშეწონილია პრეპარატის ხარჯვის ნორმის მაქსიმალურამდე გადიდება. შემოდგომაზე სარეველების ინტენსიური ზრდის შემთხვევაში რეკომენდებულია ნარევების გამოყენება: გლიფოვიტი, 4,0 ლ/ჰა + გოლიაფი, 0,7-0,8 ლ/ჰა, ან გლიფოვიტი, 4,0 ლ/ჰა + აგენტი, 0,4 ლ/ჰა.


ტოქსიკურობა ჯმო–ს კლასიფიკაცია: საშიშროების მე–3 კლასი. დამუშავებულ ფართობებზე თანამშრომლების გამოსვლის ვადა მექანიზირებული სამუშაოების ჩასატარებლად – 3 დღეღამე, ხელით მუშაობისთვის – 7 დღეღამე დამუშავების შემდეგ.


პრეპარატის უპირატესობები

ტოტალური მოქმედების მაღალეფექტური ჰერბიციდი;

პრეპარატის გამოყენება სარეველების ინტენსიური ზრდის პერიოდში (მათი ყვავილობის დაწყებამდე) საშუალებას იძლევა გაანადგუროს ყველა არასასურველი მრავალწლიანი სახეობა;

თესლბრუნვაში მომდევნო კულტურებზე პრეპარატის შემდეგქმედების არარსებობა;

არ გროვდება გარემოს ობიექტებში;

შეიძლება გამოყენება დესიკანტის სახით მოსავლის მოკრეფის წინ;

მატერიალურ–ტექნიკური რესურსების მაქსიმალური ეკონომია.

შეფუთვა1 ლ, 5 ლ, 20 ლ.

სასარგებლო ინფორმაცია