ქლიავის ნერგები

ფასი ქულებში: 10 ქულა
871 პროდუქტი;
GE11

GEL10

შეკვეთილი ნერგის ფასი ერთეულის ფასი (ლარი) 10-40ცალი 7 41-100 6 101-1000 5 ნაყოფი მდიდარია ნახშირწყლებით _ 6,5_14,8%; ორგანული მჟავეებით 0,35_1,58%; პექტინოვანი ნივთიერებებით _ 0,33_0,98%, ვიტამინებით, პოლიფენოლებით და სხვა. ქლიავი ასევე დიდი რაოდენობით შეიცავს კალიუმს,...
+
განვადებით ყიდვა
შეკვეთილი ნერგის ფასიერთეულის ფასი (ლარი)
10-40ცალი7
41-1006
101-10005

ნაყოფი მდიდარია ნახშირწყლებით _ 6,5_14,8%; ორგანული მჟავეებით 0,35_1,58%; პექტინოვანი ნივთიერებებით _ 0,33_0,98%, ვიტამინებით, პოლიფენოლებით და სხვა. ქლიავი ასევე დიდი რაოდენობით შეიცავს კალიუმს, კალციუმს, მაგნიუმს, ნატრიუმს, ფოსფორს ქლიავი სინათლის მოყვარული მცენარეა, ასევე მომთხოვნია ტენის მიმართ მშრალ პირობებში ნაკლებად იძლევა მაღალი ხარისხის მოსავალს . საძირეების შერჩევის შესაბამისად კარგად ეგუება სხვადასხვა ტიპის ნიადაგებს. სხვა კურკოვნებთან (ბალი) შედარებით უძლებს გრუნტის წყლების დგომის მაღალ დონეს. ნიადაგის შერჩევისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვენიადაგს, იგი უნდა იყოს კარგი დრენაჟის მქონე. ქლიავის მიწისზედა ნაწილების განვითარება ჯიშებისა და გარემო ეკოლოგიური პირობების მიხედვით ძლიერ ცვალებადია - ბუჩქიდან დიდი ტანის ხეებამდე. ხე იზრდება 3 - 6 მეტრი სიმაღლის. ახალგაზრდა ასაკში ძლიერ იზრდება, სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ ზრდას შედარებით ანელებს. ქლიავის მოყვანა ჯიშების შესაბამისად შესაძლებელია, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში

სასარგებლო ინფორმაცია