თხილის ნერგი 10 ცალი

ფასი ქულებში: 6 ქულა
935 პროდუქტი;

GEL6

შეკვეთილი ნერგის ფასი ერთეულის ფასი (ლარი) 10-40ცალი 0.6 41-100 0.55 101-1000 0.5 ჩვეულებრივი თხილი გარემო პირობების მიმართ დიდი შემგუობლობით ხასიათდება, რის გამო იგი გვხვდება თითქმის ყოველგვარ პირობებში, ზღვის დონიდან დაწყებული და სუბალპური სარტყლით დამთავრებული. სიცივის...
+
განვადებით ყიდვა
შეკვეთილი ნერგის ფასიერთეულის ფასი (ლარი)
10-40ცალი0.6
41-1000.55
101-10000.5

ჩვეულებრივი თხილი გარემო პირობების მიმართ დიდი შემგუობლობით ხასიათდება, რის გამო იგი გვხვდება თითქმის ყოველგვარ პირობებში, ზღვის დონიდან დაწყებული და სუბალპური სარტყლით დამთავრებული. სიცივის ამტანია. ვერ იტანს ჭაობსა და ქვიშნარებს. მისთვის კარგია საშუალო სინესტის ნეშომპალით მდიდარი კირნარი ნიადაგი. ადვილად მრავლდება: თესლით (აღმოცენების უნარი 75 %) ვეგეტატიურად: ძირკვის ამონაყრით, ფესურებით, დაკალმებით და გადაწვენით. იგი შეიძლება გაშენდეს როგორც სახნავ ისე სოფლის მეურნეობისათვის ნაკლებად ვარგის ფართობებზე. ამ დანიშნულებით ვარგისია: ხევები (არა ქვიშიანი), მდინარის ნაპირები, სარწყავი არხების განმხოლოების ზოლები. აგრეთვე დაბალი ღირსების ტყებუჩქნარებით დაკავებული ფართობები.

სასარგებლო ინფორმაცია